کمک نقدی

حمایت مالی

شما میتوانید با تکمیل فرم زیر به هر مقدار که دوست دارید ، از ما حمایت کنید. این حمایت مستقیم به دست نیازمندان خواهد رسید هم چنین با ثبت نام در سایت میتوانید کلیه پرداخت های خود را مشاهده و رهگیری کنید.


لطفا در سایت ثبت نام کنید تا بتوانید لیست همیاری ها را ببینید.